Utbildning och kurs

För att säkerställa drift och handhavande på anläggningen och inte minst för att öka kunskapen om vikten att rätt utföra mätningsprocedurer så håller Processing kurser och utbildningar inom dessa kunskapsområden.

Kurs i pH-mätning
– en investering i kunskap som sparar pengar!

Vi har sedan 1993 hållit kurser i pH-mätning på många olika orter och hos kommuner och företag i Sverige.

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna ökad kunskap och fördjupad förståelse för pH-mätning samt att förbättra förutsättningarna för säkrare och nogrannare mätresultat, och därmed minska risken för driftstörningar och handhavandefel.

Vi vänder oss till driftspersonal, maskinpersonal, laboratoriepersonal samt alla andra som kommer i kontakt med processen runt pH-mätning.

Kursen är en heldagsutbildning, där teori och praktik varvas. Kursen är ambulerande och hålls på olika orter i Norden. Det går även att boka interna, anpassade kurser för enskild personal. Dessa anordnas med fördel på eller i anslutning till egen anläggning bland annat för att i praktiken kunna öva på nyvunna kunskaper.


Utdrag ur kursinnehållet:

pH-mätningen

 • Varför mäta pH
 • Noggrannhet
 • Olika mätare
 • Felkällor
 • Underhåll

pH-elektroden

 • Välj rätt elektrod
 • Livslängd
 • Förvaring
 • Skötsel

Buffertlösningen

 • Hållbarhet
 • Förvaring

Kalibrering

 • När, hur och varför

Journaler/egenkontroll

 • Varför så viktigt

Grundkurs i pH mätning, heldag.
Pris: 4.850 SEK inkl. lunch och fika, kursmaterial.
Inga förkunskaper krävs.
Anmäl dig här.

Välkommen att kontakta:
Johanna Högberg, utbildningsansvarig på Processing AB
Epost: event@processing.se
Telefon 0300-83 70 19