Tekniklösningar

Processing Adaptabel Systems
Vi kan erbjuda ett brett urval av etablerade produkter och beprövade tekniklösningar. 
Tillsammans med egen projekt-, service och installationsavdelning kan vi därmed i samförstånd erbjuda våra kunder full möjlighet att göra rätt teknik- och produktval utifrån förutsättningarna.
-
Det är då det blir bra!

Avskiljning
Processing AB erbjuder en rad olika tekniker för mekanisk avskiljning, av allt från större partiklar i tex dagvatten, till bakterier och virus i dricksvatten. Vår produktportfölj består av konventionella tekniker som sand, disk och mikrosilar, men kanske framför allt av membrantekniken som idag används för allt fler applikationer. Den senaste tidens utvecklingen, har gjort membrantekniken till en mycket effektiv avskiljande teknik. Membranteknik kan användas för exempelvis produktion av pannvatten eller som mikrobiologisk barriär i ett dricksvatten. Vid behov kan membrantekniken kompletteras med EDI(elektroavjonisering)-tekniken.
Förutom standardsystem har vi möjlighet att skräddarsy filtersystem för specifika förutsättningar. För att göra filtersystemet till en komplett vattenrening, kan vi integrera övriga funktioner som exempelvis desinfektion och mätning. I samband med exempelvis projekteringar och tekniska utredningar, har vi också möjlighet att erbjuda olika filtersystem som pilotanläggningar.

Desinfektion
Processing AB erbjuder etablerade tekniker för desinfektion av olika typer av vatten. De vanligaste teknikerna är UV ljus, klorelektrolys och klordioxid, men vi använder oss också av en mängd andra produkter, för att exempelvis stödja funktionen av olika filtersystem. Tillsammans med våra partners, Evoqua och Dr Nüsken, har vi en bred kunskap kring olika desinfektions och oxidationsprocesser som exempelvis legionellabekämpning och utfällning av järn och mangan.

Våra kompetenta servicetekniker kan hjälpa till längs hela vägen, från idriftsättning till återkommande förebyggande underhåll. Detta gäller oavsett om det är fråga om en enskild doserpump, eller ett mer komplext klorelektrolyssystem.

Processtyrning och övervakning
I stort sätt varje system behöver någon form av styrning för att fungera optimalt. Genom åren har vi, tillsammans med våra partners skaffat oss en gedigen kunskap och erfarenhet av olika applikationer och förutsättningar. Vi kan hjälpa till med allt från framtagning av systemhandlingar till installation av doseringsutrustning och apparatskåp. Ofta får vi också uppdrag att optimera processer. Fokus blir då många gånger en kombination av till exempel drift och personsäkerhet, ekonomi och energiförbrukning.

Förutom instrument för processtyrning tillhandahåller vi självfallet också alla typer av analysinstrument som krävs för att löpande övervaka att allt fungerar som det ska. Vi erbjuder också olika varianter av serviceavtal som hjälper till att trygga driftsäkerhet och ekonomi över anläggnings hela livslängd.