Yrityksestä - Processing Water Treatment Solutions

Vattenprocess med service och kunskap.
Processing AB representerar en bred kompetens inom vattenrening. Tillsammans med våra partners gör det oss till en av de ledande leverantörerna av olika system för vattenrening på den nordiska marknaden.
Oavsett om det om det handlar om ett enskilt system, eller en komplett funktionsentreprenad, slutar vårt engagemang inte vid en fullgjord leverans. Vi vill gärna vara Er partner över tid.

Tillgänglighet och service
Vår serviceorganisation finns till hands oavsett om det gäller periodiserad service, uppdateringar eller rådgivning. Våra systemtekniker har en mycket bred kompetens inom system för vattenrening, men också god kännedom om närliggande funktioner som tex olika el- och styrsystem.
Vi fortbildas löpande hos våra partners, men även vårt ständiga kunskapsutbyte kollegor och kunder emellan ser till att hålla oss uppdaterade inom vårt område vattenprocess.

Kvalitet och produktval
Vår målinriktning genom åren har varit att bygga anläggningar som är så miljövänliga som möjligt och ger en låg driftskostnad sett över tiden. Detta innebär att vi aldrig ger avkall på kvalitet till förmån för kortsiktiga vinster. Vårt val av produkter och systemlösningar präglas av att vi vet att billigt sällan är den mest ekonomiska lösningen, varken på kort eller lång sikt. Besök gärna några av våra projektreferenser som varit i drift i några år, vi tål att granskas.

Stabilitet och långsiktighet
Genom vår långa branschnärvaro och samverkan med ledande agenturer kan våra kunder alltid vara säkra på att den mest optimala kombinationen mellan prestanda, driftskostnad, driftsäkerhet och användarvänlighet uppnås.

Hör gärna av er så bokar vi in ett möte där vi förutsättningslöst får berättar mer om vilka vi är och hur vi eventuellt skulle kunna bidra till att utveckla eller förbättra er vattenreningsprocess.