Swedavia, Landvetter - Sverige

Klorerat vatten till flygplanen på Landvetter

Det nya övervakningssystemet för klorering av fyllvattnet till flygplanen på Landvetter levererades av Processing AB i april 2012. Systemet varit i drift lite mer än ett år utan att en enda driftstörning rapporterats in säger Jan Rosenberg, drifttekniker på Swedavia (tidigare Luftfartsverket).
Den nya utrustningen har verkligen hjälp oss i den dagliga driften på Landvetter fortsätter Jan.

Swedavia levererar i sin tur vattnet till sina kunder på flygplatsen som i första hand är SAS, Menzies och Nordic Aero. Nu kan vi med trygghet leverera vattnet vidare till våra kunder med utlovad kvalitet. Loggning görs manuellt av chaufförerna via avläsning på displayer i samband med fyllning av bilarna, avslutar Jan.

Bakgrund
Flygplanen på Landvetter fyller sina vattentankar ombord via tankbilar. Vatten lagras i bilarna under längre eller kortare perioder innan övertankning till flygplanen görs. För att motverka bakterier eller annan organisk tillväxt i tankarna tillsätts klor. Doseringen av klor sköttes tidigare utan tydlig mätning och övervakning av klorhalten och dess faktiska verkan i tankarna.

Vid en besiktning av anläggningen 2012 påpekades mindre brister runt vattenhanteringen. Detta ledde då till beslutades om att åtgärder till förbättring skulle vidtas.

Åtgärder
Processing AB anlitades av Swedavia kopplat till andra projekt runt vattenbehandling på flygplatsen. I samarbete med personal på anläggningen och efter test och utvärdering installerades ett nytt system för klorövervakning (bland annat SFC mätare från Evoqua). Tillsammans med detta monterades även en smart och tydlig displayövervakning av mätvärdena, lättöverskådlig för inblandade i processen runt vattenleveransen till flygplanen.

Efter vidtagna åtgärder utfördes en ombesiktning under 2013 och anläggningen fick godkänt på alla punkter samt ett personligt utlåtande att Landvetter nu kan fungera som förebild för andra flygplatser i världen runt logistik för fyllvattenhantering.

Långsiktighet
Swedavia har även tecknat ett serviceavtal med Processing som fyra gånger om året går igenom systemet, kalibrerar utrustningen och lämnar ett statusutlåtande om anläggningen samt en eventuell avvikelserapport.
Ett bra sätt att ha kontroll på att anläggningen fortsatt presterar som det en gång var tänkt.

Referens på Landvetter flygplats:

Jan Rosenberg, Drifttekniker Swedavia
jan.rosenberg@swedavia.se

Technique: 
Coarse/prefilters / Instrument & dosing/control / Maintenance / Installation
Product type: 
Water Treatment
Application: 
Waterworks